อานุภาพแห่งความรู้สึกตัว

กำหนดการปฏิบัติหลักสูตร “อนุภาพแห่งการรู้สึกตัว”

โดยพระอาจารย์จารุวัฒน์ อคฺคปญฺโญ

และ อ.บุญทรัพย์ เพียรกิจ(พี่จิน)

 

 ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติ ได้ที่นี้ค่ะ