“ปฏิบัติธรรมหลักสูตร รู้ทันใจ ไร้ทุกข์”

กำหนดการ “ปฏิบัติธรรมหลักสูตร รู้ทันใจ ไร้ทุกข์”

โดย พระมหาสุชาติ อภิชาโต และช่วยดูแลคอร์ส โดย อ.บุญทรัพย์ เพียรกิจ (พี่จิน)

วันที่ ๑๗-๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บ้านพุฒมณฑา อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรมได้ ที่นี้ค่ะ