ปฏิบัติธรรมหลักสูตรอานุภาพแห่งการเจริญเมตตา

“ปฏิบัติธรรมหลักสูตรอานุภาพแห่งการเจริญเมตตา”
โดยพระอาจารย์โยธิน ยุทธเมธี วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ.นครปฐม
ดูแลคอร์สโดย อ. บุญทรัพย์ เพียรกิจ
วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ บ้านพุฒมณฑา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรมได้ ที่นี้ค่ะ