ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

“ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา”
โดยพระอาจารย์จารุวัฒน์ อคฺคปญฺโญ และอ.บุญทรัพย์ เพียรกิจ(พี่จิน)
วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ บ้านพุฒมณฑา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรมได้ ที่นี้ค่ะ