ปฏิบัติธรรม ทำเพื่อพ่อ ๒๔-๒๕ ธ.ค.๕๙

 

๒๔-๒๕ ธ.ค. ๕๙ (ส-อา) ๒วัน๑คืน

 

 ปฏิบัติธรรม…ทำเพื่อพ่อ

 

โดย พระอาจารย์โยธิน ยุทธเมธี(วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม)  อ.บุญทรัพย์ เพียรกิจ

 

>>>>  กรอกใบสมัคร  <<<<