กำหนดการ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

กำหนดการ “ปฏิบัติธรรมหลักสูตร “ รักษาใจให้ผู้ป่วย” รุ่น๑”

โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ดูแลคอร์สโดย อ.บุญทรัพย์ เพียรกิจ(พี่จิน)

วันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ณ บ้านพุฒมณฑา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรมได้ ที่นี้ค่ะ