สิ่งของจำเป็นพื้นฐานที่ต้องนำมา

 

สิ่งของจำเป็นพื้นฐานที่ต้องนำมา

 

๑. การแต่งกาย ชุดขาวสุภาพ สะดวกต่อการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ

๒. เครื่องใช้ส่วนตัว (ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ฯลฯ)

๓. เครื่องกันหนาว

๔. ยาประจำตัว (ถ้ามี)

 

 

pootmontha makha bucha 034 สิ่งของจำเป็นพื้นฐานที่ต้องนำมา