ระเบียบและข้อควรปฏิบัติของการเข้าปฏิบัติธรรม

  

ระเบียบและข้อควรปฏิบัติของการเข้าปฏิบัติธรรมบ้านพุฒมณฑา

  

*เครื่องมือสื่อสาร

 

 • งดการสื่อสารด้วย วัจนภาษา และอวัจนภาษา
 • โทรศัพท์มือถือของผู้เข้าปฏิบัติธรรมต้องฝากเมื่อตอนลงทะเบียน
 • งดการบัณทึกเทป และถ่ายรูป
 • งดการฟังเทปทุกชนิด

 

*การสนทนา

 • ผู้ปฏิบัติทุกท่านต้องงดการสื่อสารทั้ง วัจนภาษา และอวัจนภาษาอย่างเคร่งครัดตลอดทั้งคอร์สที่ปฏิบัติธรรม เพื่อให้ท่านได้อยู่กับตัวเองและเอื้อเฟื้อแก่ผู้ปฏิบัติท่านอื่น
 • ผู้ปฏิบัติหากต้องการสิ่งใดให้เขียนใส่กระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ธรรมอาสา
 • งดการอ่านหนังสือ และเขียนบันทึก

 

*ห้องพัก

 • การนอนแยกหญิงชาย
 • ญาติหรือเพื่อนที่มาด้วยกัน จะจัดให้นอนแยกกันเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดคุยทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ปฏิบัติเองและไม่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น
 • จำนวนเตียงนอนจะมี ๖๐ เตียง ท่านที่สมัครคนที่ ๖๑ เป็นต้นไปจะต้องนอนเต็นท์
 • ห้ามใช้นาฬิกาปลุก

 

*การแต่งกาย

 • เสื้อผ้าควรเป็นสีขาว และสุภาพเท่านั้น กางเกง เป็นสีดำ น้ำเงิน น้ำตาล ขาวก็ได้
 • เสื้อผ้าให้นำมาพอดีกับจำนวนวันที่ปฏิบัติ ไม่มีการซักรีดระหว่างปฏิบัติธรรม

 

*เครื่องใช้ส่วนตัว

 • ผู้ปฏิบัติต้องนำของใช้ส่วนตัวมาเอง(ผ้าเช็ดตัว ครีมอาบน้ำ แชมพูสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน)
 • ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมา

 

 *ยารักษาโรค

 • กรุณานำยารักษาโรคประจำตัวมาด้วยให้เพียงพอกับวันที่ท่านปฏิบัติ

*การรับประทานอาหาร

 • ต้องถือศีล ๕
 • อาหารมังสวิรัติตลอดคอร์สปฏิบัติ วันละ ๓ มื้อ
 • สำหรับผู้ประสงค์ถือศีล ๘ กรุณาแจ้งธรรมอาสา
 • งดสูบบุหรี่

*ทุนการดำเนินงาน

บ้านพุฒมณฑาตั้งขึ้นมามิได้มีเจตนาแสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแผ่ธรรมอันบริสุทธิ์ แก่สาธุชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในขณะที่ไม่มีรายรับเลย รายรับของบ้านพุฒมณฑาได้มาจากการบริจาคของผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นก่อนได้มอบไว้ให้เท่านั้น

 

ขอให้ท่านพบกับความสุขที่แท้จริง

 บ้านพุฒมณฑา  

 

 

 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

 

 

 

 

 หมายเหตุ   ทางบ้านพุฒมณฑาตระหนักว่า การมาปฏิบัติธรรมจะเป็นการฝึกตัวท่านเองให้เกิดความสงบทั้งภายนอกและภายใน มิใช่เป็นการมาท่องเที่ยวพักผ่อนซึ่งอยากให้ทุกท่านได้ศึกษากฎระเบียบต่างๆ ของทางบ้านพุฒมณฑาอย่างเคร่งครัด ทุกท่านได้เสียเวลามาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจึงอยากให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองและเอื้อเฟื้อแก่ผู้ปฏิบัติท่านอื่นด้วย


pootmontha makha bucha 0121 ระเบียบและข้อควรปฏิบัติของการเข้าปฏิบัติธรรม