สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

11 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

ปฏิทินปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐ (ปีที่ ๘)

 

มกราคม

 

กุมภาพันธ์

 

มีนาคม

 

เมษายน

 

พฤษภาคม

 

มิถุนายน

ตารางปฏิบัติธรรมบ้านพุฒมณฑา และใบสมัครจะออกทุกๆไตรมาส

ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)   จะขึ้นบนเว็บวันที่ ๑ กุมภาพันธ์

ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)   จะขึ้นบนเว็บวันที่ ๑ พฤษภาคม

ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม)   จะขึ้นบนเว็บวันที่ ๑ สิงหาคม

หมายเหตุ คอร์สปฏิบัติธรรมข้ามปีจะเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม