แนวคิดของบ้านพุฒมณฑา

แนวคิดของบ้านพุฒมณฑา

บ้านพุฒมณฑาแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้” โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และฝึกปฏิบัติธรรม อันจะเป็นการร่วมเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป นอกจากนั้นยังตั้งใจให้เป็นสถานที่เพิ่มพูนความรู้เรื่องธรรมะให้แก่ผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วให้พัฒนาสมาธิ ฝึกจิตให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด “บ้านแห่งการเรียนรู้” จึงทำให้บ้านพุฒมณฑาตระหนักว่าการเรียนรู้คือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้น เพราะฉะนั้นตราบใดที่ธรรมะยังเป็นเรื่องจำเป็นของชีวิต การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมก็ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดไปเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยจิตที่สะอาด บริสุทธิ์ และถึงพร้อมด้วยสมาธิ สติ ปัญญา

นอกจากนี้บ้านพุฒมณฑา ยินดีต้อนรับเปิดให้คณะบุคคลต่างๆ มาใช้สถานที่จัดอบรม ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ นอกเหนือจากปฏิบัติธรรม

pootmontha building 002 1024x489 แนวคิดของบ้านพุฒมณฑา

pootmontha building 001 1024x350 แนวคิดของบ้านพุฒมณฑา