ประวัติ

ความเป็นมา

บ้านพุฒมณฑาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ บนเนื้อที่สีเขียวกว่า ๔ ไร่ โดยความตั้งใจของ คุณครูลิลลี่ กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ จากจุดแรกเริ่มเดิมทีที่ต้องการสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและพร้อมกับสร้างบ้านพักผ่อนตากอากาศให้กับคุณพ่อพุฒ โรจนทรัพย์ และคุณแม่มณฑา โรจนทรัพย์ ในพื้นที่เดียวกัน

หน้า: 1 2