บ้านพุฒมณฑา สร้างขึ้นเพื่อให้เป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้”

มุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมคำสอนของพุทธศาสนา

ประวัติ

ความเป็นมา

บ้านพุฒมณฑาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ บนเนื้อที่สีเขียวกว่า ๔ ไร่ โดยความตั้งใจของ คุณครูลิลลี่ กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ จากจุดแรกเริ่มเดิมทีที่ต้องการสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและพร้อมกับสร้างบ้านพักผ่อนตากอากาศให้กับคุณพ่อพุฒ โรจนทรัพย์ และคุณแม่มณฑา โรจนทรัพย์ ในพื้นที่เดียวกัน

อ่านต่อ

บุคคลที่สามารถมาใช้สถานที่บ้านพุฒมณฑา

บุคคลที่สามารถมาใช้สถานที่บ้านพุฒมณฑา

 สถาบัน องค์กร โรงเรียน บริษัท หน่วยงานต่างๆ สามารถมาใช้สถานที่จัดอบรม ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์

 

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา